Γραφείο Επιτρόπου Δικαιωμάτων Παιδείας

1055 - Βudapest, Szalay u. 10-14.
Τηλ.: (06-1) 795 4097 φαξ: (06-1) 795 0274
E-mail: panasz@oktbiztos.hu

Ο Επίτροπος Εκπαιδευτικών Δικαιωμάτων

 • υποβοηθάει την επιβολή των δικαιωμάτων των πολιτών που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, των συμμέτοχων στην παιδεία (των δασκάλων, μαθητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών κ.λ.π.), καθώς και των κοινοτήτων αυτών.
 • κατά την λειτουργία του υπέχει ευθύνες αποκλειστικά απέναντι στον Υπουργό Παιδείας

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία;

 • σε ιδιαίτερες υποθέσεις μπορεί να καταγγείλει οποιοσδήποτε συμμέτοχος της εκπαίδευσης (δηλ. μαθητής, γονιός, εκπαιδευτικός, φοιτητής, ερευνητής, καθώς και οι κοινότητές τους), σε περίπτωση που θεωρεί ότι πρόκειται για ανομία ή ότι υπάρχει κίνδυνος ανομίας

Πότε μπορούμε να αποφανθούμε στον Εκπαιδευτικό Επίτροπο;

 • σε περίπτωση που έχουμε εξαντλήσει, εκτός από την δικαστική διαδικασία, όλες τις δυνατότητες της νομικής διευκρίνισης
 • σε περίπτωση που η απόφαση ή τα μέτρα παραπονεμένου, δηλ. στα οποία έχουμε παράπονα, δεν είναι παλιότερα από ένα έτος

Με ποιες υποθέσεις μπορούμε να αποφανθούμε;

 • όταν μια απόφαση, ένα μέτρο, ή η έλλειψή τους θίγει εκπαιδευτικά δικαιώματα ή προκαλεί άμεσο κίνδυνο της ανομίας
 • τα δικαιώματα των κοινοτήτων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση (π.χ. της αυτοδιοίκησης μαθητών ή φοιτητών, της εφορευτικής επιτροπής του σχολείου, του διδακτικού προσωπικού) λαμβάνουν ισονομία με τα δικαιώματα των ιδιαίτερων ανομίας

Πώς μπορούμε να αποφανθούμε με τον Επίτροπο;

 • με γραπτή ή προφορική αίτηση
 • να περιγράψουμε σύντομα το παράπονό μας στην αίτησή μας, και να την του παραδώσουμε μαζί με όλα τα σχετικά ντοκουμέντα
 • υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουμε την εχεμύθεια του ονόματός μας

Τι θα γίνει με την καταγγελία μας;

Ο Εκπαιδευτικός Επίτροπος είναι υποχρεωμένος να εξετάσει όλες τις αιτήσεις.

Θα την απορρίψει σε περιπτώσεις, όταν:

 • η αίτηση υποβάλλεται όχι από τον δικαιούχο
 • η υποβολή γίνεται μετά την λήξη ενός έτους
 • ο αιτούμενος δεν έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες της νομικής διευκρίνισης
 • στην υπόθεση ξεκίνησε δικαστική διαδικασία ή υπάρχει ήδη τελεσίδικη δικαστική απόφαση
 • ο Εκπαιδευτικός Επίτροπος έχει ασχοληθεί με το ζήτημα, και η τελευταία αίτηση δεν περιέχει καινούρια στοιχεία
 • η αίτηση υποβάλλεται χωρίς ονοματεπώνυμο
 • ο Επίτροπος Παιδείας δεν είναι αρμόδιος στο σχετικό ζήτημα (στην περίπτωση αυτή, ο Επίτροπος ενημερώνει τον αιτούμενο πού να αποταθεί με την καταγγελία του)

Σε περίπτωση που κρίνει σωστή την αίτηση παίρνει πρωτοβουλία συμβιβασμού:

 • με σκοπό δήλωσης, στέλνει τα περιλαμβάνοντα στην αίτηση σ΄ αυτό το ίδρυμα ή το ιδιωτικό πρόσωπο που πήρε ή παράλειψε να πάρει αυτήν την απόφαση, την οποία θεωρείται ανομία
 • παρακαλεί την πλησίαση απόψεων και την τακτοποίηση του ζητήματος γραπτά από τους ενδιαφερόμενους

Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας προσκαλούνται σε προσωπική συνάντηση

Εάν η ανομία ή η πιθανότητά της δεν έχει καταργηθεί από το ίδρυμα ή το ιδιωτικό πρόσωπο με την αρμοδιότητά τους, τότε ο Εκπαιδευτικός Επίτροπος παίρνει πρωτοβουλία για την κατάργηση. Αυτό μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς, με φαξ ή με το e-mail

Εάν ο Εκπαιδευτικός Επίτροπος θεωρεί ότι η πρωτοβουλία του δεν έχει αποτέλεσμα, κάνει πρόταση προς το ίδρυμα και το επιθεωρητικό του σώμα.

Έχει δικαίωμα να πάρει πρωτοβουλία εξέτασης κι ο ίδιος ο Εκπαιδευτικός Επίτροπος σε περίπτωση που ένα νομοθέτημα ή μέτρο (ή η έλλειψή τους) προκαλούν σοβαρή ανομία ή θίγουν ένα μεγάλο μέρος των πολιτών.