Oficiul Ombudsman al Drepturilor Educaţionale

1055 Budapest, Szalay u. 10-14
tel: (06-1) 795 4097, fax: (06-1) 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Cu ce anume se preocupă ombudsman al drepturilor educaţionale?

 • Facilitează impunerea drepturilor educaţionale cetăţeneşti ale participanţilor şi colectivelor din domeniul educaţiei (cadre didactice, elevi, studenţi, pedagogi, cursanţi). Ombudsman al drepturilor educaţionale răspunde de activitatea sa în mod exclusiv în faţa ministrului.

Cine anume are dreptul să depună o plângere?

 • în cazuri individuale oricare participant al educaţiei, copil, elev, părinte, cadru didactic, student, cursant, cercetător precum şi colectivele lor, dacă consideră că drepturile lor au fost lezate sau există pericolul de a fi lezate.

Când ne putem adresa la ombudsman?

 • după ce am epuizat toate posibilităţile de reparare juridică, cu excepţia procesului judecătoresc,
 • dacă hotărârea sau măsura reclamată nu este mai veche de un an.

Cu ce fel de probleme ne putem adresa la ombudsman?

 • dacă o anumită hotărâre sau măsură, respectiv lipsa lor lezează drepturile din domeniul educaţiei sau creează pericolul direct al lezării. Drepturile colectivelor din domeniul educaţiei ( exp. autoguvernările elevilor şi studenţilor, camerele şcolare, corpul cadrelor didactice) sunt protejate în mod identic ca şi cele individuale.

Cum ne putem adresa la ombudsman?

 • ne putem adresa la ombudsman al drepturilor educaţionale cu o cerere scrisă sau verbală prin telefon
 • în cerere trebuie să rezumăm pe scurt esenţa plângerii şi să anexăm toate documentele referitoare la cazul respectiv
 • putem cere confidenţialitate pentru numele nostru ( trecerea sub tăcere a numelui)

Cum procedează ombudsman al drepturilor educaţionale?

are datoria de a analiza toate cererile prezentate

 • refuză cererea dacă:
 • este prezentată de o persoană neîndreptăţită
 • este prezentată după trecerea termenului de un an
 • reclamantul nu a epuizat toate posibilităţile care-i stau la dispoziţie pentru repararea juridică
 • cazul respectiv se află pe rolul unei instanţe judecătoreşti sau există o decizie judecătorească definitivă pentru cazul respectiv
 • cazul respectiv s-a aflat deja în procedură la ombudsman al drepturilor educaţionale şi cererea nu conţine fapte noi
 • cererea este anonimă
 • cazul respectiv nu intră în competenţa ombudsman-lui al drepturilor educaţionale. În acest caz ombudsman comunică reclamantului la care alt organ se poate adresa.
 • iniţiază confruntare în cazul cererilor considerate justificate
 • în primul pas al confruntării, ombudsman al drepturilor educaţionale trimite cele conţinute în cerere, la instituţia sau persoana reclamată pentru ca aceasta să facă declaraţia sa,
 • invită în scris reclamantul şi instituţia pentru apropierea punctelor de vedere şi rezolvarea cazului
 • în lipsa unei înţelegeri, invită reclamantul şi instituţia la o confruntare personală
 • dacă lezarea sau pericolul lezării drepturilor nu este înlăturată de către instituţia respectivă în competenţa proprie, atunci înlăturarea acestora se iniţiază de către ombudsman al drepturilor educaţionale. Această iniţiativă se poate efectua şi pe calea scurtă (telefon, telefax, e-mail).

Dacă ombudsman al drepturilor educaţionale consideră că această iniţiativă nu a produs rezultate, atunci formulează o recomandare pentru instituţia respectivă şi organul ei ierarhic superior.

Procedură iniţiată din oficiu

Ombudsman al drepturilor educaţionale poate iniţia o anchetă şi din oficiu, dacă o prescripţie juridică sau o măsură, respectiv neglijarea acestora provoacă lezarea drepturilor în mod grav sau pentru o grupă mare de cetăţeni.