Уред Омбудсмана за питања образовања

1055 Будапешт Салаи у. 10-14
Тел. (06-1) 795 4097
Факс. 06-1 795 0274
Имејл: panasz@oktbiztos.hu

Чиме се бави омбудсман за питања образовања?

 • Помаже у остваривању грађанских права учесникa образовања (професоре,ђаке, наставнике и студенте итд,) и заједнице из те области. Омбудсман за свој рад искључиво одговара министру образовања.

Ко може да поднесе жалбу?

 • У појединим случајевима било који учесник образовања, дете,ученик, родитељ,педагог, студент, истраживач, професор и оне заједнице које сматрају да њихова права су повређена или постоји опасност да ће бити повређени.

У којим случајевима могу се обратити омбудсману?

 • Ако су искористили све могућности правног лека
 • изузев судског поступка - а ако оспореној мери или одлуци, од доношења, није истекао рок од годину дана.

У вези каквих питања можемо се обратити омбудсману?

 • Ако се сматра да одлука или мера, или недостатак тих, је повредио права образовања, или ствара услове за догађање тога. Заједнице у образовању (нпр. ђачка самоуправа , школски савет, наставнички збор) имају иста права, као и појединци у случајевима повреда права.

На који начин ћемо се обратити омбудсману?

 • Омбудсману своју молбу можемо проследити у усменом и писменом облику или користећи телефон.
 • У својој молби ћемо укратко описати суштину наше жалбе и свакако ћемо му на увид послати и пратећу документацију у вези нашег конкретног сучаја.
 • Имамо право да тражимо заштиту нашег имена тј. анонимност.

Како ће омбудсман поступити?

Обавезан је да прегледа и прочита сваку жалбу.

Може да одбије жалбу у сучајевима:

 • aко жалбу није поднео тај који је надлежан за то
 • ако се предаје после истека рока од годину дана
 • ако нисмо искористили све могућности правног лека
 • ако у том предмету је већ започет судски поступак или је већ доношена правоснажна одлука
 • ако поводом тог случаја раније је већ предата жалба и опмбудсман предузео одговарајуће кораке, а нова жалба не садрава податке о новим чинјеницама
 • пошаље се анонимно
 • конкретан случај није у делокругу омбудсмана за питања образовања.. У том случају обавештава молилаца да којем другом органу може се обратити

У случају оправдости предлаже договор:

 • први корак је да омбудсман садржај жалбе, тражећи изјаву, пошаље приватном лицу или органу, који је почини увреду права
 • молиоца и дотичног органа у свом писму замоли да преиспитивају своје ставове у корист повољног решавања случаја
 • ако се до договора не дође, позваће странке да личним контактом постигу договор
 • ако орган у свом делокругу не решава жалбу, или не промени оне услове који су претили да ће се догодити увреда права, онда омбудсман иницира решење у свом делогругу. То ће урадити по кратком поступку, путем телефона или факса, а може користити и имејл.
 • Ако омбудсман сматра да његова иницијатива није уродио плодом, послаће препоруку дотичном органу и његовом надзорном органу.

Поступак по службеној дужности:

Омбудсман за питања образовања може предложити истрагу, у случају ако сматра да, правни пропис, или нека мера, или непоштовање тога, проузроћиће повреду права за већу групу грађана.