Бюро уповноваженого з питань прав на освіту

1055 - Budapest, Szalay u.10-14
тел. (06-1) 795 4097; факс: (06-1) 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Чим займається уповноважений з питань прав на освіту?

 • допомогає учасникам освіти (викладачам, студентам, вчителям, слухачам і т. д.), тобто всім, хто належить до цього кола, у здійсненні громадянських прав на освіту. У своїй діяльності уповноважений з питань прав на освіту підпорядковується лише міністру освіти.

Хто може звернутися зі скаргою?

 • в індивідуальному випадку будь-який учасник освіти: дитина, учень, батьки, педагог, слухач, дослідник, вчитель, а також усі, хто належить до данної категорії, якщо вони вважають, що їх права зачипаються або існує небезпека ураження їх прав.

Коли можна до нього звертатися?

 • якщо вже вичерпано усі, які тільки малися, можливості для розглядання скарги, за винятком судового процесу
 • якщо термін існування оскарженого рішення або розпорядження не перевищує одного року

З якими справами можна до нього звертатися?

 • якщо якесь рішення, розпорядження, або їх відсутність, уражають права на освіту або визивають безпосередню небеспеку ураження прав. Громадські органи, які представляють інтереси учасників освіти (наприклад, органи студентського самоврядування, шкільна рада, колегія викладачів) одержують однакові можливості щодо захисту прав, які уражаються.

Яким чином можна до нього звертатися?

 • до уповноваженого.з питань прав на освіту можна звертатися з письмовим або усним проханням, а також по телефону
 • у проханні коротко викладається суть скарги та додаються всі документи, які мають відношення до справи
 • ми можемо запросити, щоб наше їм'я трималося у конфіденціальності (не розповсюджувалося)

Яким чином діє уповноважений з питань прав на освіту?

повинен перевіряти кожну заяву

відхиляє заяву у тому випадку, якщо:

 • вона надана не тією особою, яка має на це право
 • вони потрапляють після закінчення однорічного терміну
 • заявник не вичерпав усіх можливостей відносно скарги, які малися у його розпорядженні
 • зі справи розпочався судовий процес або вже прийнято судове рішення, яке має законну силу
 • уповноважений з питань прав на освіту вже займався данною справою, та заява не містить нових фактів
 • вона надійшла без зазначення імені
 • справа не належить до компетенції уповноваженого з питань прав на освіту. В останньому випадку він повідомляє заявнику, до якого іншого органу можна звернутися
 • у випадку, коли прохання вважається обгрунтованим, проявляє ініціативу у його перевірці
 • як перший крок у перевірці уповноважений з питань прав на освіту повідомлює про факти, які містяться у скарзі, установу або приватних осіб, на яких подано скаргу
 • письмово закликає заявника та установу до зближення їх точок зору та урегулювання питання
 • при відсутності домовленості запрошує заявника та установу на особисту зустріч з метою урегулювання конфлікту
 • якщо установа самостійно не припинить ураження прав або небезпеки їх ураження, уповноважений з питань освіти проявляє ініціативу по їх припиненню. Ініціатива може здійснюватися коротким шляхом (по телефону, факсу та за допомогою електронної пошти)
 • якщо уповноважений з питань освіти вважає, що ініциатива не призвела до результату, він складає пропозицію до установи та її вищого органу.

Процес, розпочатий Бюро:

Якщо якісь юридичні норми, заходи або їх неприйняття тягнуть за собою суворі ураження прав або ураження прав великої кількості громадян, Бюро уповноваженого з питань прав на освіту при Міністерстві також може розпочати перевірку.