Tartalom

Előszó

1. A kutatás célja és fogalmi háttere, célkitűzései

2. A kutatás módszertana

3. A minta

4. Nemzetközi és hazai kutatások

5. Iskolai erőszak a vezető napilapok tükrében

6. Az agresszió előfordulása az iskolában

7. Az agresszivitás mint személyiségvonás (vonás-agresszió)

8. Az iskolaválasztás a társadalmi helyzettel és az agresszióval összefüggésben

9. Az iskolafenntartók és az iskolai agresszió

10. Társadalmi helyzet és iskolai agresszió

11. A pedagógusok végzettsége és szakmai gyakorlata

12. A társas kapcsolatok és az agresszió

13. Az iskolai légkör és az agresszió

14. Az anómia és a tekintélytisztelet és az iskolai agresszió

15. A kisebbségi csoportokkal szembeni elutasítás és az agresszió

16. Közkeletű feltevések az agresszió okairól

17. Tanári fegyelmezési eszközök használata

18. Az iskolai erőszak, a pedagógusok továbbképzése és szakmai, közigazgatási kapcsolatai

Irodalom

Melléklet

A mintavétel módszerének, folyamatának részletes ismertetése

Háy János: Betegszoba