Tartalomjegyzék

Bevezetés

A Kurt Lewin Alapítvány az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala megbízásából a 2001-2002-es tanévben országos vizsgálatot végzett a szülői jogok érvényesüléséről. Jelen beszámoló e vizsgálat eredményeit tárja az olvasó elé.

 A beszámoló bevezető fejezetében a kérdőíves adatfelvétel, az interjúk és résztvevő-megfigyelések helyszínei, körülményei kerülnek bemutatásra. A vizsgálat eredményeit feltáró fejezet három részből áll, melyek mindegyike a szülői jogok érvényesülésének, valamint a kötelességek teljesítésének gyakorlatát mutatja be, s helyezi el azokat egy szélesebb társadalmi szövedékben. A kutatás során a legfontosabb dimenzió a szülők tájékozódáshoz való jogának érvényesülése volt, emellett a szabad iskolaválasztás, valamint a szülői érdekérvényesítés és önszerveződés területeit vontuk részletes elemzés alá. Az eredmények bemutatását tehát a szülői jogok e három területe mentén osztottuk fel három alfejezetre.

 Már a vizsgálat korai szakaszában szembe találtuk magunkat azzal a ténnyel, hogy az egyes területek, az egyes jogok érvényesülése nem független egymástól. Erre az egyes alfejezetekben is utalást teszünk majd.

 Az idézett jogszabályok mindegyike a Közoktatási Törvény [i] megfelelő paragrafusa, amennyiben ettől eltérünk, azt jelezzük.

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk köszönetet nyilvánítani mindenek előtt azon oktatási intézményeknek, melyek lehetővé tették számunkra, hogy munkánkat végezzük, nélkülözhetetlen segítséget nyújtva ezzel a vizsgálati eredmények megszületéséhez. Köszönettel tartozunk megrendelőnknek, az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosának Hivatalának, hogy a lehető legnagyobb szabadságot biztosította számunkra a kutatás egész ideje során. Külön köszönettel tartozunk a vizsgálatban résztvevő szülőknek, igazgatóknak, pedagógusoknak, valamint más szakembereknek (nevelési tanácsadók, polgármesteri hivatalok, családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok, kisebbségi önkormányzatok és szakértői bizottságok munkatársai), akik idejüket és energiájukat nem sajnálva vettek részt az interjúkban és töltötték ki a kérdőíveket. Végül külön meg kell köszönnünk az ELTE Szociológiai Intézet hallgatóinak, hogy aktívan részt vettek a vizsgálat lebonyolításában és a kódolásában. A kérdőívek lekérdezésében és az interjúk elkészítésében résztvevő hallgatók: Báder Csaba, Boros Julianna, Duka Kata, Füvesi Ágnes, Garai Kálmán, Gelsei Gergő, Horváth Krisztina, Király Edina, Lakatos Tímea, Lócskai Terézia, Orsós Orsolya, Pusoma Melinda, Sógorka Ildikó. A kérdőívek kódolását elvégző hallgatók: Boros Julianna, Bukovics István, Cseri Györgyi, Füvesi Ágnes, Gelsei Gergő, Lakatos Tímea, Perjéssy Gábor, Simon Erzsébet, Sógorka Ildikó, Vratarics Petra. Külön köszönettel tartozunk Vratarics Petrának a korrektúráért és a szöveghez fűzött értékes kritikai megjegyzéseiért.[i] 1993. évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról

Tartalomjegyzék

következő következő