Tartalomjegyzék

AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2000. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalát a közoktatásról, illetve a felsőoktatásról szóló törvény felhatalmazása alapján az oktatási miniszter hozta létre. Hivatalunk az Oktatási Minisztériumon belül működő, speciális státussal, viszonylagos függetlenséggel rendelkező szervezeti egység, amelynek feladata az oktatási szereplők oktatással kapcsolatos állampolgári jogainak védelme. Ezzel a magyar jogvédelmi rendszerben jellegében egyedülálló, ombudsmanhoz hasonló intézmény született. Az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól szóló 40/1999. (X. 8.) OM rendelet (a továbbiakban: Ojbr.) előírja számunkra azt a kötelezettséget, hogy tevékenységünkről évente beszámoljunk az oktatási miniszternek. Fontosnak tartjuk, hogy e beszámoló közzététele által a nyilvánosságot is tájékoztassuk működésünkről. Hivatalunk 1999. december 1-jén kezdte meg működését, beszámolónk az ettől az időponttól 2000. december 31-éig terjedő időszakban végzett tevékenységünket mutatja be.

Tartalomjegyzék

előző előző következő következő