Tartalom:

Miniszteri bevezető

Az Oktatási Jogok Biztosának bevezetője

Az Oktatási Jogok Biztosának beszámolója 2000. évi tevékenységéről

Az Oktatási Jogok Biztosának hatásköre, eljárásának feltételei

Az eljárás menete

Intézkedési lehetőségek

Az oktatás egyes területei ügyeink tükrében

Közoktatás

Tanulói jogok

A tanulók alkotmányos alapjogai

A közoktatással közvetlenül összefüggő tanulói jogok

A fogyatékos tanulók helyzete

A megfelelő intézmények hiánya

A szakértői bizottságok

Felmentések

Pedagógusjogok

A pedagógusok alkotmányos alapjogai

A pedagógusok oktatással közvetlenül összefüggő jogai

Munkaügyi panaszok

Szülői jogok

Szabad iskola- és tanárválasztás

Az értékeléssel összefüggő jogok

A tájékoztatáshoz való jog

Kollektív joggyakorlás

Fenntartói irányítás

A szakmai önállóságot, az intézményvezető önállóságát sértő fenntartói intézkedések

Iskolaszervezések

Szakképzés

Felsőoktatás

Felvételi felsőoktatási intézményekbe

Tanulmányi és vizsgaügyek

A hallgatók által fizetendő díjak, térítések, és a részükre nyújtható támogatások

A bevándorolt külföldi hallgatók jogállása

Szerepvállalásunk az oktatási jogok érvényesítésében

Fórumok, nyílt panasznapok

Szakmai fórumok

Nyílt panasznapok

Pepsi-sziget 2000

Együttműködéseink

A biztos és a hivatal