Tartalom

Impresszum

Az oktatási jogok biztosának beszámolója 2011. évi tevékenységéről

Bevezető

Az oktatás egyes területei

Közoktatás

A személyi szabadságjogok érvényesülése

Az oktatással közvetlenül összefüggő jogok érvényesülése

Tanszabadságból eredő jogok

A tanév rendje

Értékelés, minősítés

Mulasztás

Fenntartói irányítás

Az oktatási szereplők jogainak garanciái

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel tanulók jogainak érvényesülése

Felsőoktatás

Érettségi - felvételi a felsőoktatási intézményekbe

Tanulmányi és vizsgaügyek

A hallgatók által fizetendő díjak, térítések, és a részükre nyújtható támogatások

Mellékletek

Statisztikák

Állásfoglalások és vizsgálat alapján tett intézkedések

Az oktatás mely területéről származik a panasz?

Hogyan érkezett hozzánk a panasz?

Ki nyújtotta be a panaszt?

Az Oktatási Jogok Biztosának munkatársai a 2011. évben